สาธารณูปโภค

  • งานถนน เป็นถนนขึ้นรูป บดอัดลูกรังและหินคลุกหนา ลาดยางแบบจราจรดับเบิ้ล ทางเข้าโครงการกว้าง 14 เมตร ภายในกว้าง 10 เมตร
  • งานระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.40 ม บ่อพักขนาด 1.00 x 0.80 ม. ตามแนวระบายน้ำภายในโครงการ
  • งานรั้วโครงการ เป็นรั้วแบบคาวบอยรอบนอกโครงการ 3 ชั้น และแบ่งระหว่างแปลงรั้วคาวบอยแบบ 2 ชั้น
  • งานระบบไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้าเดินสายไฟรอบโครงการและเดินสายไฟจ่ายตามแปลงบ้าน
  • งานระบบประปาส่วนภูมิภาค เดินท่อน้ำดี เข้าโครงการและเดินท่อจ่ายตามแปลงบ้าน
  • งาน Landscape เน้นปลูกหญ้าให้โปร่งสบายตาสลับกับมีต้นไม้ใหญ่ ยืนต้น และมีไม้พุ่มบางจุด
  • งานซุ้มประตูป้อมยาม ก่อสร้างป้อมตามแบบ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออก มีไม้กั้นเปิดปิดแบบ อัตโนมัติ